توان بالای علمی و تجربه سالها فعالیت در زمینه های مختلف کشاورزی باعث عملکرد و بازدهی بالای هیات مدیره شرکت می باشد

 • مهندس حسین حق نظری

  کارشناس ماشین آلات کشاورزی

  کارشناس ارشد زراعت

  مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 • مهندس سعید خدابنده لو

  رئیس هیات مدیره

  کارشناس ماشین آلات کشاورزی

  کارشناس ارشد زراعت

 • مهندس نسرین خدابنده لو

  عضو هیات مدیره

  کارشناس ماشین زراعت

  کارشناس ارشد گیاه پزشکی