نمایش علامت سوال ??? بجای حروف فارسی در نرم افزار های فارسی

در برخی از نرم افزارهای فارسی مانند نرم افزارهای حسابداری، زمانی که نرم افزار یک پیغام خطا

می دهد؛ کل پیغام خطا بصورت علامت سوال نمایش داده می شود.

مطابق شکل زیر:

error msg

برای حل این مشکل بصورت زیر عمل نمایید:

از صفحه کلید، کلیدهای ویندوز و کلید R را همزمان فشار دهید

keyboard

با این عمل پنجره Run باز می شود که باید عبارت intl.cpl نوشته شده و کلید OK کلیک شود

run

در پنجره باز شده به تب Administrative رفته و بر روی گزینه Change system local... کلیک نمایید

در پنجره باز شده از لیست گزینه Persian (Iran) را انتخاب نموده بر روی OK کلیک نمایید

با پیغام راه اندازی مجدد ویندوز مواجه می شوید (Restart windows ...) که با انتخاب گزینه Restart now کامپیوتر خود را دوباره راه اندازی خواهید کرد